söndag 8 november 2009

skrivrum

ett skrivrum vill jag ha
har faktiskt just varit i ett, hela helgen
ett rum där det skrivna ordet stått i fokus
varsamt läst och behandlat av en grupp människor som
älskar orden, uttrycken, berättelserna, dikterna,
det lyriska
blir lyriska
av att samtala, tala tillsammans om text
fler perspektiv, en ny synvinkel, ett annat sätt att tolka
analyser som fördjupar läsningen
som är som en vågrörelse,
sköljer in över texten så att den lyfter och
suger med sig sina läsare in i
diktens värld
in i det skrivna
rummet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar