tisdag 13 december 2016

Nytt år nya möjligheter - utforska dina resurser och hinder!

Anmäl dig senast fredag 16 december om du vill gå i januari!

Vi erbjuder två dagars workshop i självutveckling med hjälp av uttryckande konstterapins metoder. Under denna workshop leder vi dig genom olika kreativa uttryck: bild, drama, poesiskrivande och dans/ rörelse.
Vi människor har ett behov av att utforska, uttrycka, tydliggöra och gestalta det viktiga och essentiella i våra liv. Inom varje människa finns en skapande kraft och genom konstnärliga upplevelser och eget skapande kan vi bearbeta vår historia, söka mening, öka förmågan till samspel och påverka vår utveckling. Kom och utforska med oss!
Pris: 470 kronor per person för mat och kursmaterial.
Plats: Tollare folkhögskola http://www.tollare.org/
Denna tvådagars workshop ges vid två tillfällen.
Lördag 7/1 9.30-18.00 och söndag 8/1 9.00-16.30, anmälan senast 16/12.
Lördag 18/2 9.30-18.00 och söndag 19/2 9.00-16.30, anmälan senast 3/2.
Anmälan: info@tollare.org och ange vilket av tillfällena som du vill gå.