söndag 8 november 2009

skrivrum

ett skrivrum vill jag ha
har faktiskt just varit i ett, hela helgen
ett rum där det skrivna ordet stått i fokus
varsamt läst och behandlat av en grupp människor som
älskar orden, uttrycken, berättelserna, dikterna,
det lyriska
blir lyriska
av att samtala, tala tillsammans om text
fler perspektiv, en ny synvinkel, ett annat sätt att tolka
analyser som fördjupar läsningen
som är som en vågrörelse,
sköljer in över texten så att den lyfter och
suger med sig sina läsare in i
diktens värld
in i det skrivna
rummet

lördag 7 november 2009

dansar med ord

dansar med ord och väntar på att någon ska läsa och lyssna
varför skriver jag
för att kunna tänka klarare
för att liv finns i berättelser
för att berättelser inspirerar och ger liv
utforska världen, upptäcka den och göra ett försök att benämna det som händer och har hänt,
det jag ser
förstå, ett försök att se hur tillvaron hänger ihop
ibland tvärtom; en önskan om att se tillvarons komplexitet och vara i det obegriplig och göra det synligt
nyanser, människor
och allt det där andra som myllrar