fredag 23 oktober 2020

Nyhetsbrev oktober!

Hökarängen 23 oktober  2020

Hej!

Hösten är här! 

Guldgult och oranget i träden och på marken, vind och regn i luften denna dag när jag gick till ateljén och mottagningen här i Hökarängen.

 

September och större delen av oktober har gått fort, fyllt av skrivande och skapande dans, samtal och handledning av texter.

 

Nu planerar jag för den workshop i uttryckande konst på temat “Närvaro och reflektion” som kommer att äga rum i november. Ett par platser finns kvar - välkommen att anmäla dig!

 

  • Workshop 27-28 november “Närvaro och reflektion med uttryckande konst”

Hur ser livet ut nu? Har du utrymme för det som är viktigt? Vad vill du lämna bakom dig? Välkommen till en workshop där vi både utforskar vår inre och yttre värld genom uttryckande konst. Inga förkunskaper krävs. Vi träffas fredag kl 18-21 och lördag kl 9.30-16 i min arbetslokal i Hökarängen. Anmälan dig till alva.uddenberg@gmail.com senast 12 november. Begränsat antal platser! Kostnad 1250kr inkl moms. Ateljén anpassas så att det går att följa FHMs rekommendationer.

 

Jag bjuder också in till  uttryckande konstterapi:

 

  • Enskild terapi - varje session tar sin utgångspunkt i samtalet och vad som är aktuellt för dig att arbeta med, de olika konstnärliga uttrycken blir sedan ett sätt att fördjupa och närma sig det mest angelägna. Vi träffas 3 gånger för inledande samtal för att se vad du behöver arbeta med och kommer sen överens om hur många tillfällen terapin ska omfatta. Mejla alva.uddenberg@gmail.com om du vill veta mer eller vill boka en tid. Det första inledande samtalet är kostnadsfritt.

 

Jag är diplomerad uttryckande konstterapeut (grundläggande utbildning i psykoterapi) och har också mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i utveckling, 25 år som lärare på folkhögskola och sen 2015 har jag haft klienter i uttryckande konstterapi. 

 

Välkommen till min ateljé och mottagning på Russinvägen i Hökarängen!

Du får gärna dela och vidarebefordra detta till någon som du tror skulle vara intresserad!

 

Med vänliga hälsningar

 

Alva Uddenberg

Dipl. uttryckande konstterapeut

Folkhögskollärarexamen, fil. mag i litteraturvetenskap och skrivpedagog

 

070 433 70 14

alva.uddenberg@gmail.com

https://skrivdiktaochberatta.blogspot.com/
 

fredag 18 september 2020

Workshop "Närvaro och reflektion med uttryckande konst" - välkommen!2020 är ett särskilt år med den pågående pandemin. Därför kan det också finnas extra stort behov av att stanna upp och reflektera kring sig själv, sitt liv och vår värld. Den uttryckande konsten kan vara en mötesplats för det. I höst bjuder jag in till en workshop i uttryckande konst där temat är "Närvaro och reflektion":

  • Workshop 27-28 november “Närvaro och reflektion med uttryckande konst”

Hur ser livet ut nu? Har du utrymme för det som är viktigt? Vad vill du lämna bakom dig? Välkommen till en workshop där vi både utforskar vår inre och yttre värld genom uttryckande konst. Inga förkunskaper krävs. Vi träffas fredag kl 18-21 och lördag kl 9.30-16. Anmäl dig senast 12 november till alva.uddenberg@gmail.com . Begränsat antal platser! Ateljén anpassas så att det går att följa FHMs rekommendationer. Kostnad 1250 kr inkl moms.


Jag som leder denna workshop heter Alva Uddenberg och är diplomerad uttryckande konstterapeut (grundläggande utbildning i psykoterapi) och har också mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i utveckling, 25 år som lärare på folkhögskola och sen 2015 har jag haft klienter i uttryckande konstterapi.


Varmt välkommen!

/Alva 

 


fredag 28 augusti 2020

Nyhetsbrev: Välkommen till en höst med uttryckande konst!

                                                  

Hej!

 

Välkommen till en höst med uttryckande konst!

 

2020 är ett särskilt år med den pågående pandemin. Därför kan det också finnas extra stort behov av att stanna upp och reflektera kring sig själv, sitt liv och vår värld. Antingen genom mötet med andra eller mer enskilt i samtal. Den uttryckande konsten kan vara en sådan mötesplats. I höst planerar jag verksamhet i min ateljé och mottagning i Hökarängen. Här kommer jag att ta emot enskilda klienter för uttryckande konstterapi och bjuda in till två workshop med uttryckande konst.

 

Jag är diplomerad uttryckande konstterapeut (grundläggande utbildning i psykoterapi) och har också mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i utveckling, 25 år som lärare på folkhögskola och sen 2015 har jag haft klienter i uttryckande konstterapi. 

 

Jag bjuder in till:

  • Enskild terapi - varje session tar sin utgångspunkt i samtalet och vad som är aktuellt för dig att arbeta med, de olika konstnärliga uttrycken blir sedan ett sätt att fördjupa och närma sig det mest angelägna. Vi träffas 3 gånger för inledande samtal för att se vad du behöver arbeta med och kommer sen överens om hur många tillfällen terapin ska omfatta. En session är 60 minuter. För mer info alva.uddenberg@gmail.com

  • Workshop 16-17 oktober “Närvaro och reflektion med uttryckande konst”

Hur ser livet ut nu? Har du utrymme för det som är viktigt? Vad vill du lämna bakom dig? Välkommen till en workshop där vi både utforskar vår inre och yttre värld genom uttryckande konst. Inga förkunskaper krävs. Vi träffas fredag kl 18-21 och lördag kl 9.30-16. Anmäl dig senast 1 oktober till alva.uddenberg@gmail.com . Begränsat antal platser! Ateljén anpassas så att det går att följa FHMs rekommendationer. Kostnad 1250 kr inkl moms.

  • Workshop 27-28 november “Närvaro och reflektion med uttryckande konst”

Hur ser livet ut nu? Har du utrymme för det som är viktigt? Vad vill du lämna bakom dig? Välkommen till en workshop där vi både utforskar vår inre och yttre värld genom uttryckande konst. Inga förkunskaper krävs. Vi träffas fredag kl 18-21 och lördag kl 9.30-16. Anmäl dig senast 12 november till alva.uddenberg@gmail.com . Begränsat antal platser! Ateljén anpassas så att det går att följa FHMs rekommendationer. Kostnad 1250 kr inkl moms.

 

Välkommen till min ateljé och mottagning om du vill ge dig själv utrymme för reflektion och utforskande av din inre och yttre värld genom olika konstnärliga uttryck!

 

Du får gärna tipsa vidare till någon som du tror skulle vara intresserad!

Med vänliga hälsningar

 

Alva Uddenberg

Dipl. uttryckande konstterapeut

Folkhögskollärarexamen, fil. mag i litteraturvetenskap och skrivpedagog

070 433 70 14

alva.uddenberg@gmail.com

https://skrivdiktaochberatta.blogspot.com/
torsdag 27 augusti 2020

Utforska och lär känna dig själv genom konstnärliga uttryck


 

Var är du? Vart är du på väg? Vad bär du med dig?

Vill du utforska dig själv och ditt liv?


Sommaren går mot sitt slut och de flesta är på väg in i vardagslivet efter semester. Kanske har ledigheten och sommaren väckt nya frågor hos dig, om dig själv och ditt liv. Jag har utrymme att ta emot nya klienter i uttryckande konstterapi som både bygger på samtal och konstnärliga uttryck. Med konsten, måleri såväl som musiklyssning och poesi får du möjlighet att utforska dig själv och ditt liv. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i utveckling, 25 år som lärare på folkhögskola och sen 2015 har jag haft klienter i uttryckande konstterapi. 


Jag heter Alva Uddenberg och är diplomerad uttryckande konstterapeut (grundläggande utbildning i psykoterapi). 


Varje session tar sin utgångspunkt i samtalet och vad som är aktuellt för dig att arbeta med, de olika konstnärliga uttrycken blir sedan ett sätt att fördjupa och närma sig det mest angelägna. 

Vi träffas 3 gånger för inledande samtal för att se vad du behöver arbeta med och kommer sen överens om hur många tillfällen terapin ska omfatta. 


Med uttryckande konstterapi utforskar du dig själv och din livsväg med hjälp av de konstnärliga uttrycken; bild, dans, rörelse, poesi, drama, musik och berättande. 


I den uttryckande konsten skapar olika konstnärliga uttryck tillsammans ett större livsutrymme och livet blir mer meningsfullt. 


Jag har min mottagning i Hökarängen.


Varmt välkommen att höra av dig till mig!

/Alva Uddenberg

070 433 70 14

alva.uddenberg@gmail.com

torsdag 6 augusti 2020

Utrymme att ta emot klienter i uttryckande konstterapi!

Var är du? Vart är du på väg? Vad bär du med dig?
Vill du utforska dig själv och ditt liv?

Jag heter Alva Uddenberg och är diplomerad uttryckande konstterapeut (grundläggande utbildning i psykoterapi). Jag har utrymme att ta emot nya klienter i uttryckande konstterapi. 
Varje session tar sin utgångspunkt i samtalet och vad som är aktuellt för dig att arbeta med, de olika konstnärliga uttrycken blir sedan ett sätt att fördjupa och närma sig det mest angelägna. 
Vi träffas 3 gånger för inledande samtal för att se vad du behöver arbeta med och kommer sen överens om hur många tillfällen terapin ska omfatta. 
Med uttryckande konstterapi utforskar du dig själv och din livsväg med hjälp av de konstnärliga uttrycken; bild, dans, rörelse, poesi, drama, musik och berättande. 

I den uttryckande konsten skapar olika konstnärliga uttryck tillsammans ett större livsutrymme och livet blir mer meningsfullt. 

Jag har min mottagning i Hökarängen.

Varmt välkommen att höra av dig till mig!
/Alva Uddenberg
070 433 70 14
alva.uddenberg@gmail.comonsdag 5 augusti 2020

Dikt: Solkensförmörkelse


1.

Han är en stor tall synlig

på skärgårdsklippan i skogen

Han är en kväll det mörka på himlen

stunden som väcker min rädsla

Han är i sen blomning det som jag

finner efter mycken letande

Han är en bägare med vatten i torkan

envis hetta hårdhet

stulna kyssar


Han är skräcken som lindrar

som tröstar med kravfyllda närmanden

Han är den lövprydda backen uppåt

svettas kämpande om natten

där maran rider honom

Han är tigande smärtfyllt bröst

som möter morgonen i bäcken

Han är en sång om natten

när jag lämnat honom


2.

Marken är stadig där jag bygger mitt hus

låter minnen komma och gå

Marken håller mig upprätt

min kropp finner vila

Marken finns under mig med

värme som lagrats under åren

Marken visar mina rötter

jag står stadigt när solen bränner


3.

Jag vill glädjas över

mina beslut som en gåva 

Jag vill glädjas över

mina minnen av min älskade


Jag vill glädjas över

hur han älskade


Jag bär minnet av honom 

som en solskensförmörkelse


Jag öppnar mina innersta rum

släpper in ljuset

andas med honom igen

som om vi visste 

vad kärlek också kan vara


fredag 10 juli 2020

Utrymme att ta emot nya klienter i uttryckande konstterapi - varmt välkommen!

Var är du? Vart är du på väg? Vad bär du med dig?
Vill du utforska dig själv och ditt liv?

Jag heter Alva Uddenberg och är diplomerad uttryckande konstterapeut (grundläggande utbildning i psykoterapi). Jag har utrymme att ta emot nya klienter i uttryckande konstterapi. 
Varje session tar sin utgångspunkt i samtalet och vad som är aktuellt för dig att arbeta med, de olika konstnärliga uttrycken blir sedan ett sätt att fördjupa och närma sig det mest angelägna. 
Vi träffas 3 gånger för inledande samtal för att se vad du behöver arbeta med och kommer sen överens om hur många tillfällen terapin ska omfatta. 
Med uttryckande konstterapi utforskar du dig själv och din livsväg med hjälp av de konstnärliga uttrycken; bild, dans, rörelse, poesi, drama, musik och berättande. 

I den uttryckande konsten skapar olika konstnärliga uttryck tillsammans ett större livsutrymme och livet blir mer meningsfullt. 

Jag har min mottagning i Hökarängen.

Varmt välkommen att höra av dig till mig!
/Alva Uddenberg
070 433 70 14
alva.uddenberg@gmail.com