måndag 1 mars 2010

jag skriver dagbok, blogg, tankebok och känslobok

dagbok, blogg, tankebok, känslobok - namnen är många på det jag skriver, men här finns en skillnad, de är varianter
dagboken med hänglås, den skrev jag flitigt i då hantverket var nytt, då pennan långsamt formade bokstäver, då varje dag antecknades med händelser, korta referat av med vem och vad som hänt, ibland smög sig känslorna in men mycket kortfattat
senare kom känsloboken, då fångades allt från förälskelsen till besvikelsen, svartsjukan, sorgen och ångesten
tankeboken dök upp, skrev ner allt som rörde sig där inne, ocensurerat i en riktningen för att göra mig själv synlig för mig själv,
bloggen som formas nu är en reflekterande form, ibland påhittade berättelser, fiktiva gestalter som tar plats och råkar ut för vardagsproblem, och ganska ofta mina egna tankar kring böcker jag läser, händelser i världen, åsikter som uttalas, bloggen är en möjlighet att uttrycka sig i det offentliga rummet
gemensamt för alla formerna är det personliga uttrycket, ett utrymme för det som måste formuleras och uttryckas, så bra att ha olika former för sitt uttryck - samlar på mig mer och mer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar